Interviews uittypen? Dat doe je bij Transcriptie Online!

Interviews uittypen of het transcriberen van audio wordt vaak gezien als een noodzakelijk kwaad bij het doen van kwalitatief onderzoek. Vanwege het tijdrovende karakter van het uittypen van interviews kiezen partijen er vaak voor om het te laten uitbesteden door een professionele transcriptieservice zoals Transcriptie Online. 

Langlopend onderzoek?

Wilt u het transcriberen spreiden over een aantal maanden? Dat is bij Transcriptie Online geen enkel probleem. Sterker nog, het heeft onze voorkeur. Voordelen van het verspreiden van de interviews over een langere termijn is dat we een aantal transcribenten op uw project kunnen zetten en er op een iteratieve manier gewerkt kan worden.

?Groot voordeel van het werken met vaste transcribenten is dat zij met u meegroeien in het kwalitatieve onderzoek. De transcribent zal door het uittypen van uw gesprekken vertrouwd raken met het onderwerp, waardoor hij of zij bekend raakt met het vakjargon en andere specifieke terminologie.
 
Een ander voordeel van het spreiden van de interviews over een langere termijn, is dat er al in een vroeg stadium feedback gegeven kan worden op de uitgetypte gesprekken. Die feedback kan dan gelijk worden meegenomen voor alle vervolgtranscripties, wat u vaak achteraf een hoop tijd scheelt. 


Geheimhouding

Interviews uittypen en geheimhouding, dat zit bij Transcriptie Online wel goed. Zo werken wij alleen met de beste transcribenten in de markt, die elk een geheimhoudingsverklaring hebben moeten ondertekenen voordat zij konden beginnen met het uittypen.
 
Wilt u aan uw opdrachtgever en/of respondenten laten zien dat u met een betrouwbare partij samenwerkt voor het laten uittypen van de gesprekken? Dan kunt u het beste bij ons een geheimhoudingsclausule aanvragen, welke kosteloos kan worden opgesteld. Daarin verklaren wij dat we de bestanden met niemand anders delen dan met u en medewerkers binnen Transcriptie Online en dat alle bestanden na oplevering worden verwijderd. 


Voorbeeld interviews uittypen

Zoals u misschien al weet zijn er verschillende manieren om interviews uit te typen. De basisvariant is ‘woordelijk interviews uittypen’. In een woordelijke uitwerking wordt alles wat er wordt gezegd meegenomen in de uitwerking, maar worden stopwoorden, herhalingen en ehm’s weggelaten. Een woordelijke uitwerking is de standaard en wordt door 90% van onze klanten aangevraagd.
 
Interviews uittypen op een gedetailleerdere manier? Dat kan! Dan kan er het beste worden gekozen voor ‘letterlijk interviews uittypen’ of ‘letterlijk extra interviews uittypen. Voor meer informatie over deze varianten en een duidelijk overzicht kunt u het beste kijken op deze pagina: voorbeeld transcripties


Vragen?

Heeft u nog specifieke vragen de transcripties of het proces? Dan kunt u bij het aanvragen van uw offerte uw vragen stellen. Samen met de offerte stuurt een van onze medewerkers u dan binnen 30 minuten het antwoord. Voor algemene informatie over het afnemen en analyseren van gesprekken/transcripties klikt u hier: interviews

Onze transcriptieservice

Opnamen uploaden via onze beveiligde server
Aanpasbare transcripties in Word
Direct uploaden via mobiele telefoon
Altijd een extra kwaliteitscontrole
Binnen 15 minuten een offerte

Heeft u verdere vragen?

Bel ons en we uw vraag direct beantwoorden.

010-2600039


Beveiligde server
Een geheimhoudingsclausule kunnen we kosteloos voor u opstellen.

Aanpasbare transcripties
In Word of RTF-format, zodat u gemakkelijk aanpassingen kunt maken.

Offerte binnen 15 minuten
Zodat u snel weet waar u aan toe bent en gelijk uw interviews kunt uploaden.

Uploaden via uw mobiel
Via uw mobiele telefoon kunt u de interviews gemakkelijk uploaden.

Wij leveren transcripties aan

Transcriberen
Transcript
Transcriptie
Interviews transcriberen

K.P. van der Mandelelaan 110
3062MB Rotterdam
KvK-nummer: 08092341
Btw-nummer: NL809140408B01

© Transcriptie Online